your test professionals

clock

Ma - Vr 8.00 - 18:00
Za & Zo gesloten

position pin

Dalsteindreef 2002
1112 XC Diemen

SDLC – Systems Development Life Cycle

SDLC - systems development life cycle

De SDLC (systems development life cycle) is een model dat de verschillende fases beschrijft die worden doorlopen bij het ontwikkelen en gebruiken van software systemen. 

De term SDLC kent zijn oorsprong in de Agile manier van softwareontwikkeling. Vertaald naar het Nederlands betekent Agile zoiets als “lenig” of “behendig”. Deze werkwijze laat het toe dat de eisen aan het softwaresysteem meermaals veranderen tijdens het ontwikkelingstraject.

SDLC staat veranderingen in het pakket aan eisen toe door het ontwikkelingstraject op te delen in meerdere korte periodes of fases van een aantal weken (vaak 2 tot 8 weken lang). Deze korte periodes noemt men ook wel “sprints”. Aan het eind van een sprint kunnen de eisen veranderen. De verandering in de eisen kan vervolgens in de volgende sprint meegenomen worden in de werkzaamheden.

De development cycle 

De fases waaruit de development cycle bestaat, kunnen verschillen van project tot project. Over het algemeen bestaat de cycle uit 5 tot 7 fases. Onderstaande fases zijn de meest voorkomende fases.

Evaluatie van de huidige situatie

In deze fase wordt gekeken welke systemen er op dit moment al bestaan. Ook wordt er nagedacht over hoe deze systemen verwerkt moeten worden in het nieuwe systeem dat gebouwd gaat worden.

In deze fase worden ook ontdekt wat de voor- en nadelen van de huidige situatie zijn. Zo wordt het al een stuk duidelijker wat het nieuwe software systeem moet kunnen.

Eisen bepalen

Na de evaluatie van de huidige systemen kunnen de eisen voor het nieuwe software systeem bepaald worden. Denk hierbij aan functionaliteiten die zeker in het nieuwe systeem moeten zitten. Als het nieuwe systeem het oude systeem gaat vervangen, dan moet er ook nagedacht worden over eisen voor de overgang naar het nieuwe systeem. Naast eisen aan de software moet er ook bedacht worden welke eisen er gesteld worden aan de hardware waarop de software gaat draaien.

De ontwerpfase

Vervolgens kan er nagedacht worden over een designplan. Hierbij gaat het niet (alleen) om het uiterlijk van de GUI van de software, maar om de architectuur en eventuele hardware die nodig is voor het software systeem.

De ontwikkelingsfase

De ontwikkelingsfase is de fase waarin het hart van de softwareontwikkelaar harder gaat kloppen. Het is tijd om de code van het software systeem te gaan schrijven. Ook wordt de geschreven code in deze fase uitvoerig getest. Het testen is niet iets om te onderschatten. Afhankelijk van hoe ingewikkeld het software systeem is, kan het testen van de code soms net zo lang duren als het schrijven ervan.

In gebruikname

Nadat de code van de software geschreven en uitvoerig getest is, is het dan eindelijk tijd om het nieuwe systeem in gebruik te nemen. Vaak is het niet zo dat er in één stap van de oude software naar de nieuwe software wordt overgeschakeld. Software systemen kunnen een spil zijn in de processen van een organisatie en het overstappen naar een nieuw systeem gaat daarom vaak in stappen.

Monitoren

Nadat het nieuwe software systeem in gebruik is genomen, is het belangrijk om de performance in de gaten te blijven houden. Tijdens het monitoren kan aan het licht komen dat de software minder goed presteert dan vereist. Dan is het zaak om de oorzaak van de mindere prestaties aan het licht te brengen en op te lossen.

Onderhouden

Bij het maken van een nieuw software systeem wordt vaak geen rekening gehouden met het feit dat het systeem ook regelmatig onderhouden moet worden. Het onderhoud kan een grote kostenpost vormen. In sommige gevallen kost het onderhoud na een tijdje al meer dan de ontwikkeling van de software. 

STLC – software testing life cycle

De STLC (software testing life cycle) omschrijft het proces van het testen van software. Net zoals de SDLC is de STLC een model met verschillende fases die afgerond moeten worden. Een voorbeeld van een fase in het STLC is het controleren of de ontwikkelde software voldoet aan de vooraf gestelde eisen. Het STLC is een onderdeel van het SDLC.

Na het lezen van dit artikel is het hopelijk duidelijk wat de software development lifecycle precies inhoudt. Heb je ondersteuning nodig bij het testen van software, of wil je aan de slag als software tester? Neem contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden!

Meer weten? Neem nu contact met ons op.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

Vul hier uw gegevens in: