your test professionals

clock

Ma - Vr 8.00 - 18:00
Za & Zo gesloten

position pin

Dalsteindreef 2002
1112 XC Diemen

Wat is het verschil tussen black box en white box testing?

white box testing

Als het gaat om softwaretesten, zijn er twee hoofdmethoden die vaak worden gebruikt: black box en white box testing. In dit artikel zullen we de definitie van elk van deze methoden bespreken, hun voor- en nadelen uitleggen en tenslotte een vergelijking maken tussen de twee om te zien welke methode het beste past bij welke situatie.

Weet je als tester wat de verschillen zijn tussen black box en white box testing, dan kun je beter beslissen welke methode je moet gebruiken voor het stuk software dat getest moet worden.

Wat is black box testing?

Black box testing is een methode waarbij de tester de functionaliteit van een applicatie test zonder kennis te hebben van de interne werking van de software.

Als tester richt je je alleen op de input en output van de applicatie en hou je geen rekening met hoe de applicatie de output produceert. Het doel is om de werking van de applicatie te testen vanuit het perspectief van de gebruiker. Zo komen eventuele functionele gebreken of inconsistenties aan het licht.

Voordelen en nadelen van black box testen

Een voordeel van black box testen is dat de methode de nadruk legt op de functionaliteiten van de applicatie. Omdat je de software bekijkt vanuit het perspectief van de gebruiker, verbetert deze methode de gebruikersvriendelijkheid van een applicatie. Nog een voordeel is dat deze methode ook door niet-technische testers kan worden uitgevoerd.

Een nadeel van deze methode is dat hij niet kan testen op interne kwaliteit van de software, waardoor hij ongeschikt is voor prestatie- en beveiligingstests.

Wat is white box testing?

Bij white box testen wordt de interne werking van een applicatie getest op basis van kennis die de tester heeft over de broncode en de technische specificaties van de software. Het doel is om fouten in de broncode en de implementatie te vinden en te controleren of de applicatie correct werkt volgens de specificaties van de klant of ontwikkelaars.

Voordelen en nadelen van white box testing 

Een voordeel van white box testen is dat het veel inzicht geeft in de interne werking van de software, waardoor fouten effectiever kunnen worden opgespoord. Deze methode kan ook worden gebruikt voor prestatie- en beveiligingstests.

Een nadeel is dat deze methode veel technische kennis vereist. Bovendien kan bij deze manier van testen het gedrag van de software in de echte wereld over het hoofd gezien worden, waardoor sommige bugs blijven zitten.

Vergelijking van black en white box testing

We bespreken nu kort de verschillen tussen de twee testmethoden en leggen uit wanneer welke methode wordt gebruikt.

Verschillen tussen de twee methoden

Black box testen is gericht op het testen van de functionaliteit van software vanuit het perspectief van de gebruiker, zonder kennis van de interne werking. White box testen richt zich juist op de interne werking van de software en vereist wel technische kennis.

Black box testen kan door niet-technische testers worden uitgevoerd, terwijl white box testen meestal wordt uitgevoerd door ontwikkelaars. Black box testen is geschikt voor het vinden van functionele gebreken, terwijl white box testen geschikt is voor het vinden van technische bugs en kwetsbaarheden in de broncode.

Wanneer wordt welke methode gebruikt

Black box testen is geschikt voor het testen van software die al is ontwikkeld en is nuttig om te controleren of de software voldoet aan de specificaties en vereisten. White box testen daarentegen wordt meestal gebruikt tijdens de ontwikkeling van software en is gericht op het vinden van technische bugs en kwetsbaarheden. Het is geschikt voor het testen van software waarvan de broncode bekend is en is nuttig om de prestaties van de software te optimaliseren en te verbeteren.

Conclusie

In dit artikel zijn de verschillen tussen black box en white box testing besproken. Black box testing is gericht op het testen van de functionaliteit van software vanuit een gebruikersperspectief, terwijl white box testing zich juist richt op de interne werking. Black box testing is geschikt voor het testen van software die al is ontwikkeld en white box testing wordt meestal gebruikt tijdens in de ontwikkelfase. Weet je als tester welke methode het beste past bij welke situatie, dan kun je effectief en efficiënt testen.
Meer weten? Neem nu contact met ons op.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

Vul hier uw gegevens in: