your test professionals

clock

Ma - Vr 8.00 - 18:00
Za & Zo gesloten

position pin

Dalsteindreef 2002
1112 XC Diemen

Wat is een testbasis?

Wat is een testbasis - Your Test Professionals

Wat is een testbasis precies? Een testbasis is een verzameling bronnen en documenten die samen de vereiste functionaliteiten van een software systeem omschrijven. Deze documenten vormen de basis voor het testen van de software. Software testen is namelijk het vergelijken van de daadwerkelijke functionaliteiten van een software systeem met de vereiste functionaliteiten.

In dit artikel bespreken we verder wat een testbasis is, de verschillende informatiebronnen voor een testbasis, de voor- en nadelen van de testbasis en het belang van goede documentatie.

De testbasis van een software test

Zoals we net al even benoemden, vormt de testbasis het startpunt van een software test. Het omvat alle bronnen waaruit eisen af te leiden zijn die aan het software systeem worden gesteld. De testbasis omschrijft dus precies hoe een applicatie moet werken. Dit is essentieel om te kunnen testen, want daarvoor moet er bekend zijn wat er precies verwacht wordt van de applicatie.

Je kunt als software tester geen test cases opstellen als je niet weet hoe de applicatie zich moet gedragen. Voor het opstellen van de test case moet je namelijk weten wat het gewenste gedrag is van de software. Bij het uitvoeren van de test case bekijk je of het gewenste gedrag zich ook echt voordoet.

Verschillende informatiebronnen

De testbasis is dus een verzameling aan allerlei verschillende soorten documenten. Alle documenten die enige informatie bevatten over het gewenste gedrag van de applicatie, kunnen een deel uitmaken van de testbasis.

De volgende bronnen kunnen onderdeel uitmaken van de test basis:

  • De te testen software zelf
  • Gevoel en intuïtie van de tester op basis van ervaringen uit het verleden
  • De vorige versie van de software
  • Het test plan
  • Oude test cases van eerdere software tests
  • Het functioneel ontwerp (dat alle vereiste functionaliteiten van de software omschrijft)
  • De documentatie van de software

Voor- en Nadelen van de testbasis

De testbasis kent een aantal voordelen, maar er kleven ook een aantal nadelen aan. Een groot voordeel van een test basis is natuurlijk dat deze het mogelijk maakt om de software daadwerkelijk te gaan testen. Zonder een testbasis is het onmogelijk om te bepalen of de software aan de gestelde eisen voldoet, want deze gestelde eisen staan beschreven in de testbasis.

Een nadeel van een testbasis is dat het niet altijd even makkelijk is om deze te gebruiken voor het testen van de software. Zo moet een tester over bepaalde ervaring beschikken om een testbasis goed te kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de eigenschappen van de verschillende eigenschappen. Nog een nadeel van de testbasis is dat hij alleen beschrijft welke functies de software heeft, maar niet over welke functies de software eigenlijk ook zou moeten beschikken. 

Het belang van goede documentatie

De documentatie vormt het startpunt voor het testen van software. Hoe beter de kwaliteit van de documentatie, hoe beter de software testers hun werk kunnen doen. Voor software testing is het daarom voordelig om vroeg in het traject van testen op zoek te gaan naar de nodige documentatie en deze aandachtig door te nemen en te inspecteren. Hiermee wordt de kwaliteit van de documentatie en daarmee de kwaliteit van de testen verhoogd. De test basis bestaat uit alle beschikbare documentatie, dus hoe beter de documentatie, hoe beter de test basis.

Meer weten? Neem nu contact met ons op.

Vul hier uw gegevens in: