Testen en Acceptatie

Doet het IT-systeem wat het moet doen.

Specificeren, testen en accepteren

​In onze dynamische en snel veranderende wereld neemt IT een steeds meer en meer belangrijke centrale plaats in. Hiermee is voor de essentiële bedrijfsprocessen van organisaties de afhankelijkheid van IT alleen maar toegenomen. De kwaliteit en werking van de IT-systemen is daarmee cruciaal voor de concurrentie positie van de organisatie in de markt en haar voortbestaan.

Van belang is dus dat de software getest is voordat het ter acceptatie aan de eindgebruiker wordt aangeboden. De focus van het testen is hierbij gericht op de functionele en technische specificaties.

Vragen?