Test Automatisering

Sneller feedback en meer testen in minder tijd.

Time-to-market

De bedrijfsprocessen van organisaties kenmerken zich door een toenemende afhankelijkheid van IT. Elk falen van het IT-systeem resulteert in een verlies van productiviteit met alle negatieve financiële gevolgen en imagoschade vandien. Gezien ook de concurrentie neemt het belang van een snelle en kwalitatieve time-to-market toe. Het testen is vaak een tijdrovend geheel waar bij wijzigingen van het IT-systeem alle testen gedeeltelijk of geheel moeten worden herhaald. Door testen te automatiseren worden belangrijke voordelen gerealiseerd.

 

  • Snellere en éénduidige feedback
  • Meer testen in minder tijd
  • Lagere exploitatiekosten

Vragen?