Datawarehouse Testen

Is de integriteit van de data juist.

Data integriteit

Dagelijks nemen wij besluiten, zo ook bedrijven. De besluiten worden genomen op basis van de op voorhanden zijnde informatie. Essentieel is dus de kwaliteit van de informatie. Is deze juist, tijdig en volledig? Op diverse niveaus in het bedrijf kunnen verkeerde besluiten worden genomen als de kwaliteit van de informatie niet betrouwbaar is.

Om de kwaliteit van de informatie van een datawarehouse te waarborgen, heeft het testen van een datawarehouse een essentiële rol. Het testen van een datawarehouse, meer specifiek haar ETL processen en de BI-rapportage, vereist een andere aanpak als van een conventioneel testtraject. De kern van datawarehouse testen is de integriteit van de data in de datawarehouse.

Vragen?