Audits

Door het uitvoeren van een audit geven wij inzicht waar het testen verbeterd kan worden.

Testvolwassenheid van jouw organisatie

Ervaring leert ons dat het testproces door diverse belangen in de organisatie als onbeheerst wordt ervaren en niet altijd tot het gewenste resultaat leidt. Door een audit op het testproces uit te voeren (feitelijk een nulmeting) wordt de huidige status van het testproces in kaart gebracht. De audit geeft inzicht waar het testen verbeterd kan worden.

 

  • waar in het ontwikkelproces is het testen geplaatst
  • hoe wordt het testen gepland en begroot
  • welke testaanpak is er
  • wordt het testen als volwaardig beschouwd
  • zijn er testomgevingen en tools beschikbaar
  • is het testen een continue proces

Vragen?