your test professionals

clock

Ma - Vr 8.00 - 18:00
Za & Zo gesloten

position pin

Dalsteindreef 2002
1112 XC Diemen

Alles wat je moet weten over regressietesten

Regressie

Software testen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een nieuw product. Regressietesten is een van de vele verschillende soorten testmethoden.

In dit artikel bespreken we wat deze methode inhoudt, hoe hij wordt uitgevoerd, de verschillende smaken van deze methode en de voor- en nadelen. Tot slot geven we enkele voorbeelden van hoe deze methode in de praktijk wordt gebruikt.

Wat zijn regressietesten?

Regressietesten zijn testen die worden uitgevoerd om te controleren of software nog steeds goed functioneert als er wijzigingen worden doorgevoerd. Dit kan verschillende soorten wijzigingen zijn, zoals code-updates, bugfixes, nieuwe functies of verbeteringen. Het doel van regressietesten is om te controleren of er geen nieuwe fouten ontstaan door de wijzigingen in de software.

Hoe regressietesten worden uitgevoerd

Regressietesten kunnen handmatig of geautomatiseerd worden uitgevoerd. Bij handmatige testen wordt de software getest door middel van handmatige stappen. Dit kan een tijdrovend proces zijn, maar voor specifieke tests die niet eenvoudig te automatiseren zijn is deze werkwijze wel noodzakelijk.

Geautomatiseerde regressietesten worden uitgevoerd met behulp van softwaretools die de tests automatisch uitvoeren en de resultaten rapporteren. Deze methode is over het algemeen sneller en efficiënter dan handmatig testen. Bovendien kunnen geautomatiseerde regressietesten makkelijk worden “opgeslagen”. De testen kunnen dan snel opnieuw worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe problemen ontstaan nadat een nieuwe release van de software is uitgebracht.

Verschillende soorten regressietesten

Er zijn verschillende soorten regressietesten die kunnen worden uitgevoerd, waaronder:

– Alles nog een keer testen: hierbij wordt het gehele softwaresysteem opnieuw getest bij het toevoegen van een functie of het uitvoeren van een update. Dit is uiteraard tijdrovend en het duurst, maar het is tegelijkertijd wel de meest grondige manier van testen.

– Unit regression test: bij deze vorm van regressietesten wordt er maar naar één deel van de code (de code van één “unit”) gekeken. Alle andere delen en integraties van de software worden uitgeschakeld.

– Progressieve test: deze test wordt gebruikt als er maar sprake is van een relatief kleine verandering in de code van de applicatie. De nieuwe testcases worden ontwikkeld zonder de bestaande code van de applicatie aan te passen.

Voordelen en nadelen van een regressietest 

Een voordeel van regressietesten is dat ze ervoor zorgen dat eerder opgeloste problemen niet terugkomen. Ook zorgen ze ervoor dat nieuwe wijzigingen geen onverwachte bijwerkingen hebben op bestaande functies. Dit verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de software en vermindert de kans op fouten en storingen.

Een nadeel van regressietesten is dat ze duur kunnen zijn en veel tijd kunnen kosten. Zeker als er veel functies getest moeten worden. Ook kan het in sommige gevallen moeilijk zijn de juiste tests te kiezen door de complexiteit van het vraagstuk.

Voorbeelden van hoe regressietesten in de praktijk gebruikt worden 

Regressietesten kunnen gebruikt worden als er een nieuwe functie toe wordt gevoegd aan een softwarepakket, of als er een bestaande functie wordt aangepast. Een voorbeeld:

Als een softwaretester meldt dat een loginknop niet werkt, dan is het aan de ontwikkelaars om dit op te lossen. Als deze aangeven het probleem opgelost te hebben, dan is het aan de testers om te testen of de knop ook naar behoren werkt. Vervolgens kunnen zij een regressietest uitvoeren om te testen of de wijzigingen aan de knop er niet voor hebben gezorgd dat bijvoorbeeld de uitlogknop niet meer werkt.

In dit artikel hebben we regressietesten besproken. Deze testmethode is belangrijk wanneer een applicatie wordt uitgebreid, aangepast wordt of een update krijgt. De test wijst uit of de nieuwe code zorgt voor problemen in de bestaande code.

Meer weten? Neem nu contact met ons op.